Achtergrond Informatie

MIM

Mandersloot Interim Management

Mandersloot Interim Management (MIM) is een eenmansbedrijf van Willem-Jan Mandersloot voor tijdelijke, fulltime of parttime opdrachten in non-profitorganisaties of organisatie/personeelsbegeleiding in de publieke sector.

Wie

Na een carrière van verschillende leidinggevende functies bij zowel het Ministerie van Veiligheid en Justitie, als bij de Geestelijke Gezondheid Zorg, ben ik in 2016 gestart als ZZP’er. U kunt mij inhuren als manager voor interim-opdrachten.

Voor de volgende specialisaties kunt u bij mij terecht:

  • Begeleiden van reorganisatietrajecten
  • Transitieprocessen
  • Oplossen van organisatieproblemen
  • Werkprocessen optimaliseren
  • Terugdringen van arbeidsverzuim
  • Motivatie stimuleren van medewerkers hetzij individueel of in teamverband
  • Samenwerking bevorderen en conflictsituaties helpen hanteren

Het zijn de medewerkers die het moeten doen. Daar ben ik van overtuigd en mijn kracht ligt dan ook in het verbinden van mensen, of het nu gaat om medewerkers, managers of klanten. Door het maken van verbinding, het luisteren naar mensen en structuur aanbrengen in de organisatie en werkwijze kunnen de beste resultaten worden behaald in een goede samenwerking.

Naast mijn huidige bestuursfunctie bij de stichting TOP actief ben ik inzetbaar voor tijdelijke managementopdrachten, advies, coaching van organisatieveranderingen en teambegeleiding.

Overzicht van mijn functies

Hieronder ziet u een overzicht van de functies die ik in de afgelopen jaren heb bekleed. Kijkt u ook eens op mijn LinkedIn-pagina voor een volledig overzicht van de functies.

– Senior adviseur bedrijfsvoering op de afdeling gezondheidszorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

– Gevangenisdirecteur in Amsterdam, Zwaag en Heerhugowaard.

– Sectorhoofd Justitiële Jeugdinrichtingen.

– Clusterhoofd van verschillende psychiatrische afdelingen van de GGZ NHN.

– Lid van managementteam Psychiatrisch Centrum Willibrord.

– Psychiatrisch verpleegkundige St Willibrord.

“Mijn ‘roots’ liggen in de hulpverlening. Mijn vaardigheden zijn door de jaren heen vooral verder ontwikkeld op het gebied van management en bestuur. Een belangrijke drijfveer voor mij is het stimuleren en ontwikkelen van talenten door groei na te streven van medewerkers en teams, al dan niet in disciplinaire samenwerkingsverbanden.

– Willem-Jan

Missie MIM

De missie van MIM: verbinding maken door aandacht en verdieping. Creëren van betrokkenheid en begrip. Door tolerantie en betere (multidisciplinaire) samenwerking streven naar een resultaatgerichte en efficiënte manier van werken.

Door trots en arbeidssatisfactie ontplooien talenten zich. Vrijheid en eigen verantwoordelijkheid zijn kernbegrippen waar coaching zich op richt. Met als uiteindelijk doel: de medewerker een hogere kwaliteit van diensten en/of producten te laten leveren en kerncompetenties tot hun recht te laten komen.

MIM staat voor

U kunt MIM voor de volgende taken inhuren:

– Tijdelijke vervanging van leidinggevende bij verlof of vacature, organisatieadvies,     (verzuim)begeleiding, coaching van teams en individuele medewerkers.

– Begeleiding van veranderingsprocessen. Afbakenen van taken en verantwoordelijkheden.

– Ontwikkelen van zelfmanagement met resultaatgericht werken in een gewijzigde samenwerkings- of organisatiestructuur.

MIM is vooral gericht op non-profitorganisaties met ambulante en residentiële hulpverlening, maar ook gemeenten en profitorganisaties met behoefte aan externe consultatie kunnen gebruikmaken van MIM.

‘Toewerken naar het gelijk van het midden’

Dit is de zin waarin ik geloof, dit is mijn werkwijze. In elk bedrijf of organisatie zijn er verschillende belangen. Het is een echte kunst om daarmee aan het werk te gaan. Omdat er uitersten zijn binnen een organisatie probeer ik om toe te werken naar het gelijk van het midden.

Doen

Om verandering in een organisatie te kunnen bereiken, moet er een proces tot stand worden gebracht. Dit is alleen mogelijk door ‘te doen’ en dus een bewuste actie in te zetten.

Analyse van de vraagstelling

Het gelijk van het midden is alleen te realiseren door analyse van de vraagstelling. Wat is het doel en wat is er voor nodig om de verschillende belangen te inventariseren en bij elkaar te brengen? Soms is dat om de belangen te laten versmelten, waardoor synergie ontstaat. Zowel de klant als de leverancier, de werkgever en werknemer, moeten zich hierin kunnen vinden.

Neuzen dezelfde kant op

Het is mijn taak om het beste van iedereen te inventariseren en te begeleiden naar het beste resultaat: zelforganiserende teams (zelfsturend). Het midden kan dan gedefinieerd worden als het hogere doel, ‘de neuzen staan weer dezelfde kant op’. Medewerkers voelen zich meer betrokken door hogere mate van verantwoording. Zij voelen zich weer serieus genomen en hierdoor is de medewerker weer gemotiveerd om zich voor 100% in te zetten.

Structuur

Het aanbrengen van structuur binnen de organisatie is noodzakelijk, zodat er gewerkt kan worden naar een mentaliteit- en attitudeverandering. Onduidelijkheid over taken en bevoegdheden leiden vaak tot fouten en irritaties. Onderlinge competitie en onvoldoende leiding aan het arbeidsproces resulteren in dat het doel uit het oog wordt verloren en dat bijzaken hoofdzaken worden en hoofdzaken bijzaken.

Resultaatgerichte samenwerking

Vertrouwen is goed, maar sturing is in dit soort gevallen beter om de meestal wel aanwezige goede wil, daadwerkelijk om te zetten in efficiënte doel- en resultaatgerichte samenwerking.

Arbeidsverzuim begeleiding

Inzet op kortdurend en frequent verzuim. Medewerkers bewuster maken van de gevolgen van verzuim en de kosten door middel van informatie en coaching. Verzuimbeleid implementeren en optuigen.